Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svensk ekoförsäljning värd 8 miljarder kronor 2010


Svensk ekologisk livsmedelsförsäljning ökar 0,8 miljarder kronor till 8,0 miljarder kronor 2010 Ekoweb´s prognos för 2010, som offentliggjordes vid förra Marknadsseminariet i januari 2010, var en ökning av den svenska ekologiska försäljningen med 10-12 procent. Denna siffra har visat sig stämma ganska väl.

När Ekoweb summerat det gångna årets försäljningssiffror under januari 2011 så visar sammanställningen att försäljningen ökade med 11 procent under 2010 till 8 miljarder kronor. Värdet av den ekologiska livsmedelsförsäljningen ökar därmed från 7,2 miljarder kronor 2009 till 8,0 miljarder kronor 2010.

Under samma period har livsmedelspriserna varit i princip oförändrad för den totala svenska livsmedelsförsäljningen. Det betyder att ekologiskt fortsätter att plocka andelar från den konventionella livsmedelsförsäljningen.

2011-03-08