Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sveriges ekoandel fjärde störst i världen


När IFOAM och det internationella forskningsinstitutet för ekologisk jordbruksproduktion, FiBL, offentliggjorde sin senaste statistik över utvecklingen för det ekologiska jordbruket i världen visade det sig att om man ser till andel av total jordbruksareal så ligger Sverige på fjärde plats i världen med en andel på 12,6 procent 2009. Även arealen i karens är inräknad. Störst ekologisk areal har Falklandsöarna med 35,7 procent, Liechtenstein med 29,9 procent och Österrike med 18,5 procent. Australien, Argentina och USA är de länder som har flest antal ekologiska hektar.
- Den ekologiska arealen ökar i alla regioner. Totalt sett ökade den ekologiska jordbruksarealen med 6 procent i världen totalt. Ökningen är snabbast i Europa, där ökade arealen med 12 procent, säger Helga Willer från FiBL under presentationen av den nya statistiken som skedde i samband med BioFach i Nürnberg.
Den ekologiska arealen ökad med två miljoner hektar under 2009 vilket betyder en procentuell ökning med 6 procent. Sammanlagt finns det 1,8 miljoner ekologiska jordbruksproducenter i världen. De flesta återfinns i U-länderna.

2011-04-14