Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Emil Olsson får Anders Wall-stipendium

Emil Olsson från Slätte gård utanför Töreboda har tilldelats Anders Walls stipendium på 100 000 kronor för sitt ekologiska lantbruk i stor skala. 29-årige Emil driver ett av Sveriges största ekojordbruk och har spannmålsproduktion som inriktning på cirka 900 hektar åker. Emil får stipendiet för landsbygdsutveckling med motiveringen ”för att med start med 4 hektar vid 18 års ålder ha byggt upp ett ekologiskt lantbruk som i dag omfattar 1060 hektar samt startat Ekoväx

i Norden AB som importerar och pelleterar ekologiska gödselmedel.” Stipendiet dalas ut i samband med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari.

Emil Olsson utvecklade tidigt en passion för odling som tog sitt uttryck i att han redan från 15 års ålderbrukade föräldragårdens 80 hektar. Den första egna gården inköptes vid 20 års ålder och efter kontinuerliga förvärv är nu det hägrande målet 1000 hektar allt närmre.
- Det är en magisk gräns som jag siktar mot. Jag har gjort flera markaffärer varje år , säger Emil Olsson.

Ekonomin styrde mot ekologiskt
Sedan 2005 är odlingen ekologisk, en omställning som skedde av ekonomiska skäl:
- Det var ren bidragsoptimering. Om jag fick en avkastning på mer än 500 kg per hektar så skulle en omställning var lönsam. Målet är att komma upp i 4 ton eller 80 procent av konventionell avkastning. Kan man bara hålla ogräsen i schack, tillföra rätt gödningsmängd och ha en bra växtföljd så blir avkastningen inte mindre än i konventionell odling. De fält jag haft länge ger ofta samma avkastning som när jag körde konventionellt, säger Emi, säger Emil.
I samband med att växtodlingen ställdes om inleddes ett samarbete med den närliggande mjölkgården Otterslättens Lantbruk för att få in vallodlingen i växtföljden. Gårdarna alternerar markerna på sammanlagt över 1 200 hektar.
Den typ av bidragsoptimering som Emil gjorde under sina första år som ekoodlare ser han i dag annorlunda på:
- Det borde inte gå att göra så. Det uppmuntrar oseriösa odlare som bara odlar ekologiskt för bidragens skull och som därmed drar ner skördestatistiken och ryktet för de många duktiga och seriösa ekoodlare finns idag.


Radhacken håller ogräsen i schack
Kampen mot ogräsen en stor del av arbetsinsatsen och den psykologiska omställningen från en perfekt odling med ogräsfria fält var den största förändringen:
- Man får vänja ögat vid att se ogräsen och inse att de inte är ett så stort hot, det går att ta dem, man måste bara lära sig hur, säger Emil.
Ett betydande hjälpmedel är radhacken som körs runt 1400 hektar per år, tre gånger på vissa fält.
- Nu är jag nöjd med mitt val att satsa på ekologiskt och jag har inga planer på en tillbakagång, om inte marknaden vill annorlunda. Det roliga med att vara ekoproducent är att det är ett sug efter varorna och att det är en stor utmaning där det finns mycket att lära.

En verksamhet som började som ett sidoprojekt, men som nu är på väg att bli en allt viktigare del av företagets omsättning är tillverkningen av gödning för ekologisk odling, Ekoväx. Råvaran är köttmjöl från Norge samt en rest från tillverkningen av Vinass.

Emil pelleterar gödningen, vilket gör att den kan användas direkt i den konventionella såmaskinen, utan risk för igensättning. Fördelen blir lättare och jämnare spridning samtidigt som fröogräsen inte får någon del av kakan.


Efterfrågan på Ekoväx produkter har varit stor och under 2009 byggdes verksamheten ut med nya produktionslokaler på 1800 m², en investering på 6 miljoner. Ekoväx har på kort tid tagit nästan hälften av marknaden för ekologisk gödning i Sverige
-   Vi säljer bara det som vi har provat på egna marker. Vårt mål är att ta fram produkter som gör ekologisk odling lönsammare, med konkurrenskraftiga priser och från en aktiv odlares perspektiv och kvalitetskrav, säger Emil.
-Vi räknar med att försäljningen fortsätter att öka. Vår prognos för försäljningen är att den kommer att öka med ungefär 40 procent till 10 000 ton under säsongen 2010/2011 säger Emil.

Ekoweb gratulerar Emil Olsson!

 

Text och bild: Cecilia Ryegård

2011-01-27