Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Högsta ekokonsumtionen per capita i Danmark


Danmark är det land där den ekologiska konsumtionen är högst, per capita. Varje dansk spenderar 1180 svenska kronor på ekologiska livsmedel och den ekologiska konsumtionen stiger konstant.

- Anledningen till det är de danska konsumenternas ökade efterfrågan på kvalitetsprodukter. Hälsa, djuromsorg och miljöansvar är värden som de danska konsumenterna efterfrågar, säger Henrik Hindborg, marknadschef hos Organic Denmark.

En viktig del i den danska ekologins framgångsrecept är samarbetet mellan den ekologiska branschen och detaljhandeln.

Ekoprodukter köps i huvudsak av välutbildade akademiker, i denna konsumentgrupp är den ekologiska andelen bland livsmedelsinköpen 21 procent. Genomsnittet för Danmark är 7,6 procent. Ekologiska livsmedel säljer bäst Danmarks största städer Köpenhamn och Århus.

2011-01-31