Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tyska ekojordbrukare är nöjda


En undersökning av tyska ekologiska jordbruksföretag, genomförd av Johan Heinrich von Thünen-institutet i Braunschweig, visar att de har en genomgående bättre verksamhet än motsvarande konventionella jordbruksproducenter. Arbetsgruppen bakom studien har publicerta delar av sin rapport i den senaste utgåvan av tidningen ”ForschungsRepor”.

Studien visar att mer än hälften av de tillfrågade ekologiska jordbruksproducenterna var nöjda eller mycket nöjda med sina arbetsförhållanden och sitt företag. Av de tillfrågade svarade 64 procent att deras uppfattning var att de tjänade mer pengar som ekologisk jordbruksproducent, än om de hade drivit jordbruket konventionellt och de flesta av de tillfrågade ekologiska jordbruksföretagen hade en god framtidstro.

Den 52-sidiga tidningen ”ForschungsRepor” 2/2010 med temat ”Innovation för ekologiskt jordbruk” kan kostnadsfritt laddas ner via länken här>>

2011-01-30