Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Läs den senaste marknadsrapporten om den ekologiska spannmålshandeln


Lantmännens Gyllebo Gödning, som är marknadsledare på ekologisk gödning i Sverige, har nyligen lanserat en ny hemsida. På hemsidan presenteras bland annat de senaste rapporterna om läget på den ekologiska spannmålsmarknaden i Sverige, Europa och världen.

Rapporterna sammanställs av Anneke Svantesson, ansvarig för den ekologiska spannmålshandeln hos Lantmännen och ger en god inblick av det aktuella läget när det gäller handeln med ekologisk spannmål inom och utom landets gränser.

www.gyllebogodning.se

2011-01-29