Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoweb´s Marknadsseminarium: Svenska ekolivsmedel fortsätter att ta marknadsandelar


Den svenska ekologiska livsmedelsförsäljningen fortsatte att utvecklas positivt under 2010. Försäljningen ökade mer än vad den konventionella livsmedelsförsäljningen gjorde. Det betyder att den ekologiska livsmedelsförsäljningen tog marknadsandelar av den totala livsmedelsförsäljningen under 2010 i Sverige. De exakta siffrorna kommer att offentliggöras på Ekoweb´s Marknadsseminarium i Skara den 1 februari, då det kommer att redogöras för den svenska ekologiska livsmedelsförsäljningen 2010, läget på råvarumarknaden liksom export och import av ekologiska livsmedel.

- Vi har gjort en genomgång av marknadens alla större aktörer och presenterar försäljningen 2010, liksom en prognos för 2011, när det gäller försäljning, produktutveckling och råvaruläge. De siffror vi tagit fram till de två tidigare årens marknadsseminarier har senare kunnat bekräftas av till exempel SCB och AC Nielsen. Våra prognoser har också visat sig stämma väl och jag kan avslöja att det ser ganska bra ut för ekologiskt även under 2011, säger Cecilia Ryegård som är Ekoweb´s redaktör.

Anmäl dig till Ekoweb´s Marknadsseminariet senast den 19 januari, mer information på www.ekoweb.nu eller via mail: cecilia@agroide.se

2011-01-21