Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Väderstad ökar fokus på ekoodling


Till kommande odlingssäsong lanserar Väderstad flera arbetsverktyg lämpade för bekämpning av de inom ekoodlingen så förhatliga rotogräsen som till exempel kvickrot och tistel. Vid ett möte för ekoodlare, anordnat av HS Linköping med mekanik ogräsbekämpning och maskinval/utrustning som tema, visade Väderstad produktchef Olle Nåbo och Bo Stark spetsar och skär som kommer att finnas tillgängliga för att ge ogräsen en ordentlig omgång när det börjar bli dags. För att visa de nya redskapen i aktion kommer en praktisk tillämpningsdag att genomföras på Väderstads visningsgård Nybble till sommaren.

Inom kort kommer Väderstad att börja sälja en gåsfot till NZ harvarna, som utlovar en extremt god bekämpning av i första hand rotogräs såsom kvickrot och åkertistel. En annan nyhet som lanseras av Väderstad med speciellt sikte på ekobönderna är Swift-kultivatorn, som har utprovats intensivt under 2010 och bland annat har olika spetsalternativ tagits fram.

2011-01-13