Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Prognos: ekomarknaden ökar 10-12 procent 2011


Den svenska ekoförsäljningen fortsätter att gå bättre än den totala livsmedelsmarknaden i Sverige. Under 2010 så ökade försäljningen med 11 procent och den prognos som Ekoweb gör för försäljningsåret 2011 är att försäljningen fortsätter att öka.

Vid Ekowebs Marknadsseminarium den 1 februari i Skara så gjorde Ekoweb bedömningen att den ekologiska livsmedelsförsäljningen kommer att fortsätta öka med cirka 1 miljard kronor under 2011 vilket betyder att vid årets slut så kommer ekomarknaden att kunna passera ett värde på 9 miljarder kronor, vilket skulle ge en ökning med cirka 10 till 12 procent.

Enligt Ekoweb:s bedömning så kommer detaljhandeln att fortsätta öka med mellan cirka 5 och 7 procent. Den aktör som kommer att utmärka sig med en större ökning är Systembolaget, som troligen kommer att fortsätta öka ekoförsäljningen med mellan 20 och 40 procent under 2011. Offentlig marknad och restaurang/hotell kommer att ligga kvar med en låg tvåsiffrig ökningstakt.

2011-03-16