Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nya politiska mål: från 1 miljard mot 2,5 miljarder kronor


Förslag till en ny politisk målsättning håller på att utarbetas av Ekologiskt Forum och målen för 2010 föreslås kvarstår, det vill säga 25 procent ekologiskt i offentlig sektor, 20 procent ekologisk åkerareal, som ska kompletteras med mål för den privata konsumtionen och handeln. Hur målen ska uppnås och vilka politiska styrmedel som ska användas för att nå fram är ännu oklart.

- Det är bra att man har ett konkret mål. Försäljningen i offentlig sektor kan få betydelse för den ekologiska marknaden, om det läggs kraft bakom och politiska styrmedel. Samtidigt ska man komma ihåg att den offentliga marknaden för livsmedel totalt värderas till 10 miljarder kronor. Av all handel med livsmedel så sker 90 procent i detaljhandeln. I detaljhandeln är andelen ekologiskt fortfarande bara cirka 3 procent och därför är det där som ekologiska livsmedel har störst potential till fortsatt tillväxt, säger Cecilia Ryegård som är redaktör för Ekoweb och som har analyserat livsmedelsmarknaden för offentlig sektor.

2011-01-24