Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantägg försiktiga med nya ekoproducenter


Ägg är kanske det livsmedel som har högst andel ekologiskt av den sålda totalvolymen. I detaljhandeln så är värdeandelen upp 17,4 procent av den totala äggförsäljningen. I volym är andelen 13 procent. Nu råder det balans på marknaden, efter att det periodvis har varit underskott. De flesta ägg säljs som konsumtionsägg i detaljhandeln, medan en liten andel säljs till förädlingsindustrin, där de främst används i pannkakstillverkning av till exempel Semper.

- Jag tror att toppen är nådd och att den ekologiska äggförsäljningen bara växer marginellt nu. Vi tar in nya producenter med försiktighet eftersom vi inte vill stå med ett överskott av ekoägg som vi tvingas sälja billigt på den konventionella marknaden, men vi kommer att ta in någon ny producent under 2011 och nya producenter kan fortfarande ställa sig i kö, säger Jan-Olof Bohlin, marknadschef på Lantägg, som står för cirka hälften av KRAV-äggen på den svenska marknaden.

2011-01-30