Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nytt biologiskt betningsmedel för ärtor

Lantmännens dotterbolag BioAgri har sedan tidigare två biologiska betningsmedel som är godkända för ekologisk produktion. Det är Cerall och Cedomon. Dessa båda betningsmedel får nu sällskap av ytterligare ett: BA2892 som har visat mycket goda resultat i fältförsök. Preparatet är avsett för betning av ärtutsäde mot fröburna sjukdomar, främst mot bladfläcksjuka i ärt. En skördehöjande effekt har också påvisats i försöksserien. Produkten är baserad på den aktiva bakterien Pseudomonas chlororaphis som även ingår i betningsmedlena föregångarna Cedomon och Cerall.

Att ta fram BA2892 är en process som har pågått under flera år tillsammans med MASE och Findus. Forskningsprogrammet MASE bedrivs av MASE Laboratorierna AB och finansieras av Mistra (Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning) samt genom investeringar från samarbetspartners. Arbetet har skett med fokus på att med hjälp av mikroorganismer kunna ersätta miljöbelastande kemikalier och lösa odlingsproblem, med bibehållen hög kvalitet hos skördade produkter.

– Vi arbetar ständigt med produktutvecklingen och ser möjligheter att ersätta och komplettera kemiska bekämpningsmedel inom flera olika områden. Framtiden ser lovande ut. Vi uppskattar det nära samarbete vi haft med både forskningen och vår första kund Findus vilket gör att vi redan i höst avser att behandla inför nästa års odling. Den svenska introduktionen är starten på en kommande internationell lansering. Vi undersöker även effekten mot ärtrotröta som är ett mycket stort problem både i Sverige och internationellt, säger Kenneth Alness som är VD för Lantmännen BioAgri AB.

2010-09-17