Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nytt förslag: fördubblad ekologisk jordbruksproduktion

I dag presenteras förslaget till den nya strategin för ekologisk produktion på KSLA i Stockholm. Strategin inehåller förutom förslag till nya mål för offentlig och privat konsumtion även förslag som rör den svenska jordbruksproduktionen. Förslaget till den nya strategin anger en fördubbling av produktionen som mål till år 2013, vilket skulle innebära cirka 700 000 hektar i certifierad produktion:

"Målet för produktionen är en fördubbling av antalet lantbrukare, jämfört med 2009, som har ställt om hela eller en del av sin produktion till ekologiskt. Som lägsta nivå ska de föreslagna insatserna under perioden 2011-2013 leda till att tidigare nationella mål för produktionen uppnås: ”att certifierad ekologisk odling ska bedrivas på 20 procent av landets jordbruksmark. Den certifierade ekologiska produktionen av mjölk, kött från idisslare och ägg bör öka kraftigt”.

- Det är viktigt att ha ett mål för den ekologiska produktionen, ett mål förpliktigar. De nya målen kommer så småningom att ligga till grund för politiska åtgärder som gör att de uppfylls, säger Inger Källander som är en av de personer som utarbetat formuleringen i startegin.

2010-09-10