Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny strategi presenterad

Förslaget till den nya strategin för ekologisk produktion presenterades här om dagen på KSLA i Stockholm. Tidsperioden för den gamla strategin löper ut vid årsskiftet. I den var målen satta till att 25 procent av den offentliga konsumtionen och 20 procent av jordbruksarealen skulle vara ekologisk år 2010.

- Alla aktörer i branschen: handel, forskare, odlare och producenter står bakom den här utformningen, som efter en hearing in oktober kommer att ligga till grund för politiska åtgärder som gör att vi når målen, säger Inger Källander som är en av dem som varit med och sammanställt den nya startegin.

Eftersom de tidigare målen inte till fullo uppfyllts så återfinns de till viss del i den nya startegin. I korthet lyder förslaget till den ny strategi som följer:

*Målet för den privata konsumtionen är att den ska öka med 50 procent under perioden, jämfört med konsumtionen 2009.
*Målet för handeln är att 6 procent av den totala livsmedelsförsäljningen år 2013 ska vara ekologisk, vilket betyder en försäljningsökning med 50 procent under perioden, jämfört med 2009.
*Målet för offentlig sektor är att inriktningsmålet 25 procent från förra perioden uppnås 2013.
*Fördubblad jordbruksproduktion.

Enligt Ekoweb´s beräkningar skulle de nya målen, förutsatt att de uppfylls innebära att den ekologiska livsmedelsförsäljningen uppgår till cirka 10,6 miljarder kronor år 2013 och att den omställda jordbruksmarken uppgår till cirka 700 000 hektar.

I oktober kommer startegin att diskuteras med politiker under en hearing. Helt klar ska startegin vara innan årsskiftet.

2010-09-06