Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV vill märka torsk från Östersjön

Just nu överväger KRAV att godkänna torskfiske för KRAV-certifierade fiskebåtar i Östersjön.

- Vi har fiskare som är intresserade. Det är fiskerinäringen själv som lämnat in en förfrågan om KRAV-märkning av bestånden, säger Lars Hällbom som är regelchef hos KRAV.

Det är bestånden i de östra delarna som bedöms ha utvecklats positivt under flera år så att KRAV anser att ett det skulle tåla ett KRAV-certifierat fiske, vilket enbart innebär fiske med krok eller garn. Förslaget har godkänts av KRAVs fiskekommittée och ligger just nu som öppen remiss på KRAVs hemsida.

Remisstiden löper ut den 17:e september. Om inga allvarliga synpunkter lämnats in då så kan östersjöns fiskare ansöka om KRAV-certifiering i början av oktober. Om remissen godkänns så blir det första KRAV-godkända fisket i Östersjön. KRAV har godkänt ytterliager nio bestånd som finns i Barents hav och Norska havet.

- Tyvärr blir det nog i så fall det enda fiske som kan bli KRAV-märkt i Östersjön, på grund av resterna av miljögifter i de fetare fiskarna, säger Lars Hällbom.

2010-08-30