Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk kosmetika spås en lysande framtid


En nyligen publicerad studie från det internationella forskningsinstitutet Kline Group, som spår den ekologiska kosmetikan de bäst förutsättningarna för framgång i såväl USA, Europa som Asien fram till år 2014. Den asiatiska marknaden förväntas stiga mad tvåsiffriga ökningstal till ett värde på närmre 100 miljarder Skr. I Europa beräknas marknaden inom fem år vara värd cirka 50 miljarder Skr och i USA cirka 40 miljarder Skr. Under 2009 ökade marknaden för ekologisk kosmetika med 13 procent i Asien, 9 procent i Europa och 8 procent i USA.

Läs mer i Ekoweb´s reportage här

2010-08-13