Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Intressanta ekosiffror i rapport från EU-kommissionen

Denna nyhet publicerades först i Ekowebs nyhetsbrev den 18/7. Få de senaste nyheterna först, prenumerera på nyhetsbrevet!
En nyligen publicerad rapport från EU-kommissionen där siffror för den ekologiska jordbruksproduktionen sammanställts bland 15 av Europeiska Unionens medlemsstater visar att Sverige är ett av de länder som har högst andel ekologiskt certifierad areal. Enligt de nya siffrorna, som visar förhållandet 2008, har Sverige en andel om 10,9 procent ekologisk mark av den totala jordbruksarealen. Det är samma andel som Estland. Österrike ligger i topp med 15,5 procents andel. De tre länderna är de enda som passerar en andel om 10 procents andel ekologisk jordbruksmark i Europa. Rapporten konstaterar vidare att den ekologiska marken ökat med i snitt 7,4 procent per år sedan millennieskiftet. Sammanlagt brukades 7,6 miljoner hektar ekologiskt inom EU år 2008. Det motsvarar 4,3 procent av hela jordbruksarealen.
De ekologiska odlarna är yngre och gårdarna är större jämfört med de konventionella gårdarna. Bland de konventionella odlarna är 56 procent äldre än 55 år, medan bara 36 procent uppnått den åldern bland de ekologiska producenterna. Den ekologiska medelsnittsgården har en areal på 38 hektarjämfört med 13hektar, som är snittet för de konventionella gårdarna. Nästan hälften, 47 procent, av de ekologiska gårdarnas areal är betesmark.
Analysen visar även att 2008 så stod de ekologiska livsmedlen för 2 procent av den totala livsmedelsutgiften hos de 15 länderna. Fyra länder: Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien stod för 80 procent av den ekologiska livsmedelskonsumtionen.

2010-08-04