Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fler ekologiska växtodlare behövs

Denna nyhet publicerades först i Ekowebs nyhetsbrev den 4/7. Få de senaste nyheterna först, prenumerera på nyhetsbrevet!
Fler ekologiska växtodlare behövs och efterfrågan på ekologisk trindsäd och raps redan är betydligt större än utbudet, enligt Jorbruksverket. Det är för den snabbt ökande efterfrågan på ekologiskt foder som verket spår en ljus framtid för den som satsar på ekologisk växtodling. Jordbruksverket har bland annat analyserat statistik från mejerierna och branschorganisationen Svensk Mjölk som visar att under 2010 kommer 10 procent av de svenska mjölkkorna att vara ekologiska och andelen fortsätter att öka under 2011. Antalet ekologiska mjölkkor kommer enligt uppskattning att öka med 8000 under 2010 och 6000 under 2011.
- Mjölken är dragloket i den ekologiska produktionen i Sverige, Den stora omställningen av mjölkgårdar gör att efterfrågan ökar markant på ekologisk foderspannmål, trindsäd, oljeväxter och vallfrö, säger Niels Andresen på Jordbruksverkets växtodlingsenhet.
Jordbruksverket pekar på behovet av en medveten strategi vid omställning till ekologisk produktion för att undvika problem med ogräs och växtnäringsförsörjning och att möjligheterna nu ökar för intresserade växtodlare att samarbeta med ekologiska djurgårdar:
– Erfarenheter från försök med långliggande odlingssystem visar att om man på ett ekonomiskt hållbart sätt kan få in en tvåårig slåttervall i växtföljden blir det bra skördar och få problem med ogräs, säger Thorsten Rahbek Pedersen på växtodlingsenheten.

2010-07-30