Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svensk samlingsmonter på BioFach 2011 säkrad

Jordbruksverket har beviljat ansökan från Inter Trade Marketing AB, Sverigerepresentant för BioFach, avseende projektstöd till att genomföra en svensk samlingsmonter på BioFach 2011. I våras blev det känt att Food From Sweden drog sig ur satsningen på en svensk samlingsmonter och det svenska deltagandet stod därmed utan finansiär och var hotat. I och med Jordbruksverkets beslut är nu den svenska samlingsmonterns plats i hall ett tillsammans med de övriga nordiska länderna under namnet Nordic Organics säkrad.
BioFach genomförs 16 – 19 februari 2011 i Nürnberg och är världens största och viktigaste mötesplats för ekologiska produkter med 43 000 fackbesökare från 121 länder. Över 2 500 utställare av vilka två tredjedelar från utlandet sökte sig till årets mässa. Inter Trade Marketing AB kommer att samarbete med Exportrådet och de utställare som deltagit tidigare år kommer att känna igen teamet bakom den svenska samlingsmontern.
- Genom den kraftiga subvention, som nu möjliggjorts, kan företagen testa sina produkter, skaffa agenter och återförsäljare, till en låg kostnad. Detta är en chans för Sveriges ekoproducenter, som man bara inte får missa, säger Hansuno Krisch, Inter Trade Marketing AB.
De företag som anmäler sitt deltagande på nästa års BioFach före den 15 juli får reducerad deltagaravgift.

2010-07-07