Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

EPOK nytt ekocentrum på SLU

Den 1 juli tillträder Maria Wivstav som verksamhetsledare för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK. Vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Formellt sett så bildades EPOK i januari 2010 och ersatta därmed CUL, Centrum för Uthållig Lantbruk, men nu drar arbetet igång på allvar i och med att Maria Wivstad tillträder. Den första verksamhetsperioden löper över fem år. Centrumets huvuduppgift är att kommunicera vetenskapligt grundad kunskap och synliggöra forskning om ekologisk produktion och konsumtion, till både lantbruksbranch och samhälle.

- Diskussionen är livlig och bitvis hätsk om den ekologiska produktionens miljönytta och hållbarhet. Jag hoppas att EPOK ska bidra till en konstruktiv diskussion genom att sprida forskningsbaserad kunskap om ekologisk produktion där man belyser många olika perspektiv, säger Maria Wivstad.

I takt med att produktionen och konsumtionen av ekologiska varor ökar så ökar också informationsbehovet:

- Efterfrågan på utbildning och kunskap om ekologisk produktion ökar i rask takt. Det behövs både kunskap för att utveckla själva produktionen och för att till exempel bedöma effekter för olika miljömål. EPOK:s uppdrag är att främja utbildning och sammanställa kunskap och jag hoppas att vi ska bidra till att SLU ska vara en balanserad och konstruktiv partner i samhällets strävan mot en uthållig livsmedelsproduktion, säger Maria Vivstad.

2010-06-07