Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Larm om bekämpningsrester i frukt och grönsaker

Från tyskland kommer nu larm om vanligt förekommande höga halter av rester av bekämpningsmedel i importerade frukter och grönsaker. Kontroller som genomförts på en av de största inkörsportarna till den Europeiska marknaden, Frankfurts flygplats, har gjort fynd som visar på halter som långt överskrider tillåtna gränsvärden från bekämpningsmedel som används vid odling och lagring. Mest förekommande är bekämpningsmedelsrester i varor odlade i Asien. I vart femte prov som togs fanns bekämpningsmedelsrester. Över 500 prover har analyserats och i vissa fall överskreds det europeiska gränsvärdet 5 900 gånger. Särskilt höga värden återfanns i bönor, gurkor, chili, basilika, och koriander.

I varor från Indien, Vietnam, Thailand, Jordanien, Turkiet och Dominikanska Republiken visade det sig att bekämpningsmedelrester var särskilt vanligt förekommande. Var annan produkt från dessa länder påvisade bekämpningsmedelsrester.

Även ekologiska produkter från fjärran östern testades. Här kunde inga mätbara rester av bekämpningsmedel påvisas.

Källa: Bio Markt Info

2010-07-12