Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekomjölk på offensiven 2010

Den ekologiska mjölkinvägningen fortsätter att slå rekord under 2010. Under årets första tre månader har invägningen av ekologisk mjölkråvara ökat med 6,7 procent jämfört med samma period förra året, enligt den senaste statistiken från Svensk Mjölk.

Antalet producenter har ökat från 504 vid årets slut till 515 stycken i mars månad. Även den ekologiska andelen fortsätter att öka och har stigit från 7,8 utslaget på helåret 2009, till mellan 8,6 och 8,7 från januari till mars 2010. Andelsökningen beror inte enbart på att invägningen av ekologisk mjölk ökar, utan även på att invägningen av konventionell mjölk minskade med 4,4 procent under samma period.

Om ökningen håller i sig under resten av året så betyder det att 245 miljoner kilo ekologisk mjölk kommer att vägas in i Sverige under 2010 mot 228 miljoner kilo under 2009, då invägningen ökade med 12 procent.

Ekowebs prognos för den ekologiska mjölkinvägningen under 2010, som gjordes inför Marknadsseminariet i januari, var att den skulle öka mellan 8 och 10 procent.

2010-07-08