Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Amerikansk studie: Miljögifter orsakar cancer

En undersökning utförd på uppdrag av den amerikanska presidenten Barack Obama fastställer att huvudorsaken till de flesta cancerfall är de miljögifter vi utsätts för eller får i oss genom livsmedel. Barn är särskilt utsatta.

Rapporten offentliggjordes nyligen och har genomförts i samarbete av U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health och National Cancer Institute. Studien slår fast att de metoder som i dag finns tillgängliga för att testa kemikalier är undermåliga.

Undersökningen tar upp ett flertal kritiska punkter för användandet av kemikalier inom jordbruket „Enbart ett 100-tal av de totalt 80 000 kemikalier som används inom det amerikanska jordbruket är säkerhetstestade“. Rapporten, som omfattar 240 sidor offentliggjordes i april 2010 och går att ladda ner

2010-06-29