Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV-torsk halverar utsläpp av växthusgaser

Från och med i dag går Coops KRAV-godkända Änglamarkstorsk att köpa i
butik. Den är fiskad av Domstein enligt KRAVs nya klimatregler, vilket bland
annat innebär att enbart en halv liter bränsle tillåts per kilo landad fisk.
Utsläppen av växthusgaser från KRAV-torsk är cirka 54 procent mindre än
torsk som inte är miljömärkt, enligt rapporten ”Klimatsmart KRAV-fiske”
som KRAV tagit fram tillsammans med SIK, Institutet för livsmedel och
bioteknik.

Ett 400 grams KRAV-torsk block har från det att det fiskas till dess det
fraktats till butik släppt ut cirka 0,6 kg koldioxid medan det genomsnittliga
torskblocket släpper ut cirka 1,3 kg koldioxid.

– Eftersom KRAV-godkänt fiske bara sker på fiskbestånd med gott om fisk
behöver fiskebåtarna inte köra så länge för att fånga fisken. Dessutom
används energisnåla metoder och utrustning. Sammantaget innebär det en
ordentlig minskning av utsläppet av klimatgaser, säger Johan Cejie som är KRAV´s klimatexpert.

2010-05-31