Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ökad resistens bland ogräs i GMO-områden

Problemen med glyfosatresistenta ogräs i områden där man odlar genmodifierad bomull, majs och soja med roundupresistens ökar i USA. Idag odlas 90 procent av sojaarealen och 70 procent av majs- och bomullsarealen i USA med genmodifierade glyfosatresistenta sorter.

Enligt en artikel i The New York Times upptäcktes det första glyfosatresistenta ogräset i Delaware för tio år sedan. Nu finns tio arter som utvecklat resistens i 22 amerikanska delstater. Problemet beskrivs med ett praktiskt exempel där odlare i Tenesse efter åratal med reducerad jordbearbetning nu fått börja plöja och använda andra typer av sprutmedel på sina fält för att komma till rätta med de ogräs som Roundup inte längre rår på.

De genmodifierade och roundupresistenta grödorna har marknadsförts som ett miljövänligt alternativ med minskad jordbearbetning leder till mindre erosion, mindre växtnäringsförlust och lägre bränsleåtgång. I USA ökar nu oron för att utvecklingen nu i stället går bakåt, med ökande användning av starkare och farligare kemikalier när Roundup inte längre löser ogräsproblemen.

2010-06-22