Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Miljonskadestånd efter dioxinskandal

De tyska och holländska gårdar som fått foder med dioxin kommer att begära miljonbelopp i skadestånd från den holländska foderleverantör som de köpt fodret av. Fodertillverkaren har köpt in 2500 ton dioxinförorenad ekologisk majs från Ukraina. Majsen har sedan använts av åtta holländska och en tysk fodertillverkare från december 2009 till februari 2010.

Det står ännu inte klart hur majsen kunnat förorenas av dioxin, en möjlighet som just nu utreds är om den kan komma från transportbåtens lasturymme. Fodertillverkarna har nu tagit ett enhälligt beslut om att inte importera ekologiska majs från Ukraina. I Tyskland har det kontaminerade fodret sålts i elva förbundsländer till höns-, nöt-, svin- och mjölkbesättningar.

Källa: Bio Markt Info

2010-06-01