Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny studie: Bekämpningsmedel ökar risken för ADHD

En amerikansk studie genomförd av bland annat forskare från ansedda Harvard University och som publicerats som en artikel i den amerikanska tidskriften Pediatrics visar att den som utsätts för exponering för organofosfater, i nivå med halter vanliga att finna i urinet hos amerikanska barn, löper ökad risk för att drabbas av ADHD.

- Andra studien har visat att det är viktigt att undvika exponering av till och med låga halter av växtskyddsmedel. Den här studien bidrar till att ökar föräldrars medvetenhet om detta och hjälper dem att undvika att deras barn får i sig dessa gifter, säger Christine Bushway, vd Organic Trade Association som en kommentar till den uppmärksammade studien och pekar samtidigt på att växtskyddsgifter inte är tillåtna i ekologisk produktion.

Organofosfater är en verksam substans vanligt förekommande i växtskyddsmedel som används i bland annat frukt- och grönsaksodlingar. Substansen användes från början i kemiska stridsmedel eftersom de slår ut nervsystemet.

Studien pekar ut sambandet med halten av rester av organofosfater i barnens urin med förekomsten av ADHD för barn i åldrarna 8 till15 år. Detta är den största studien som hittills gjorts på området och totalt ingick 1 139 barn i undersökningen. Studien visar att barn med giftrester över normalvärdet hos de undersökta barnen löpte dubbelt så stor riska att drabbas av ADHD än de barn med låga halter.

Läs artikeln här

2010-05-26