Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Uppseendeväckande produktions- och konsumtionsökning i Frankrike

Aldrig tidigare har intresset från de franska bönderna varit större än nu för att ställa om sin produktion från konventionell till ekologisk. Under 2009 registrareade 3769 nya ekojordbruk, fler än 300 per månad. Vid årsskiftet fanns det 16 446 ekologiska jordbruk i Frankrike, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med 2008. Arealökningen blev 16 procent för samma period. Ökningen betyder att 2,46 procent av den samlade jordbruksarealen i Frankrike nu är ekologisk.

Försäljningsökningen för ekologiska produkter resulterade i att omsättningen steg med nästan 4 miljarder till 29 miljarder skr, eller 15 procent, under 2009. Den stigande konsumtionstrenden verkar hålla i sig under 2010. Mätningarna för det första kvartalet visar på en försäljningsökning för ekologiska produkter på mellan 15 och 35 procent för olika varugrupper i detaljhandeln.

Källa: Bio Markt Info

2010-06-11