Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Axfood ökar 4 procent första kvartalet

Denna notis publicerades i Ekoweb´s nyhetsbrev den 15/5. Få nyheterna först, bli prenumerant!

Den ekologiska försäljningen hos Axfood fortsätter att öka 2010. Under första kvartalet ökade försäljningen med 4 procent. Under 2009 ökade Axfood den ekologiska försäljningen med drygt 30 procent. Ökningstakten ligger dock inte i nivå med Axfoods ambitioner för försäljningen under 2010. Det interna målet är satt till en ökning av den ekologiska försäljningen om 50 procent under året.
- Det är fina ökningssiffror på fjolårets goda resultat, även om det är lägre än förväntat. Främsta skälet är att Hemköp hade sju butiker färre under första kvartalet 2010 jämfört med samma period 2009. Eftersom Hemköp ligger på en högre försäljningsnivå för ekologiskt än resten av koncernens butiker drar en minskning av antalet Hemköpsbutiker ner det totala resultatet. Willys har nu en bättre utveckling av ekoförsäljningen, och där förväntar vi oss ännu mer längre fram, säger Ingmar Kroon, som är Axfoods informationschef.

2010-07-09