Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny rapport: 425 000 ton mindre växthusgaser per år med ekojordbruk

Enligt en rapport som beställts av Jordbruksverket har de lantbrukare som ställt om till ekologisk produktion minskat det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser med 425 000 ton per år, utsläppet motsvarar tre procent av det samlade svenska jordbrukets utsläpp per år. Resultatet uppnås tack vara ett de ekologiska jordbruken inte använder konstgödsel.
Studien beställdes av Jordbruksverket och genomfördes av en av Sveriges mest välrenommerade forskare på klimatområdet, Christel Cederberg vid SIK ,som en del i en rapport om ekoersättningens effekter och om klimateffekterna av ekologisk produktion, men har ännu ej publicerats.
Studien ”Hur har miljöersättningen till ekologisk produktion påverkat växthusgasutsläppen från det svenska jordbrukssystemet?” med diarienummer 26-6026/09 kan beställas från Jordbruksverkets diarium, eller från Ann-Marie Dock-Gustavsson på Jordbruksverket.

2010-05-12