Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Minskad lönsamhet för mjölken

Denna notis publicerades i Ekoweb´s Nyhetsbrev den 15/5, Få nyheterna först, bli prenumerant!

Under 2009 har mjölkbranschen varit i kris. Detta har främst drabbat de konventionella mjölkproducenterna, men även de ekologiska mjölkbönderna påverkas av det bistra läget, om än i mindre omfattning, genom att grundnoteringen för mjölken sänkts. Det visar den senaste statistiken från branschorganisationen Svensk Mjölk.

För helåret 2009 landade nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad på cirka 1,50 kronor per kilo konventionell mjölk, vilket var 25 procent sämre än 2008. För ekologisk mjölk försämrades nettot med knappt 15 procent och uppgick 2009 till knappt 2,15 kronor. Genomsnittligt avräkningspris var 4,16 kronor för ekologisk respektive 2,81 för konventionell mjölk, inklusive efterlikvider.

Sedan årsskiftet har nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad försämrats något för både konventionella och ekologiska mjölkföretag på grund av sänkta avräkningspriser för mjölk.
I april beräknas mjölkintäkt minus foderkostnad vara cirka 2,25 kronor för ekologisk mjölk och knappt 1,55 kronor per kilo konventionell mjölk.

2010-07-13