Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Norska ekoägg på export från Vingulmark

Producenterna bakom Vingulmark
För de tre norska ekologiska äggproducenterna som döljer sig bakom företagsnamnet Vingulmark började exportäventyret med den tyska världsmässan för ekologiska produkter, BioFach i Nürnberg. När mässan genomfördes i februari var Vingulmark ett av de utställande företagen i den nordiska samlingsmontern. Redan under mässans första dag smällde champagnekorkarna i den norska montern efter att en order till Dubai blivit så gott som klar.

- Det var en ren tillfällighet, företaget från Dubai letade efter något exceptionellt och exotiskt. De tyckte att våra norska ekologiska och salmonellafria ägg passade väl in under den beskrivningen. sade då en själaglad Runar Sörli. Han är en av producenterna i Vingulmark, som dessutom består av Erik Sörli och Fredrik Fredriksen.

Företaget från Dubai levererar produkter till bland annat sultanen av Dubai, som i sin tur hyser ett stort intresse för ekologiskt och som köper in allt mer ekologiska produkter till hovet. Att Vingulmark därmed inom kort kan titulera sig hovleverantör är därför mycket troligt. Detta hoppas man på Vingulmark bara är början på ett exportäventyr som kommer att utvidgas och omfatta ännu fler länder:

- Vi räknar med att exportera till Hongkong, Tyskland, Danmark och Sverige inom en snar framtid, säger Runar Sörli.

Efterfrågat på internationella marknaden
Få länder, så gott som inga, kan liksom Norge och Sverige erbjuda ägg utan salmonella. Och Vingulmarks exportsatsning har fått stor uppmärksamhet, inte bara från Dubai. Äggen från Vingulmark kommer troligen även att säljas till Japan, efter att kontakter knutits med intresserade inköpare.
- Aldrig trodde vi att intresset skulle vara så stort för våra ägg på den internationella marknaden. Men nu har vi insett att vi har en unik produkt som efterfrågas i många länder, säger Runar.

- Man blir inte hörd i en stor koncern
Tillsammans står de tre producenterna för en tredjedel av den norska produktionen av ekologiska ägg och är därmed Norges största producent av ekoägg. Företaget bildades 2009. Sammanlagt producerar 35 000 höns 500 ton ägg som fram till i år har sålts via Norges största äggpackeri. Men 2010 blir inte bara startskottet för Vingulmarks exportaffärer etan även för företagets satsning på att sälja äggen under det egna varumärket Vingulmark.

- Som liten producent, som vi ändå är, blir man inte hörd i en stor koncern. Vi har många egna förslag och idéer som vi vill testa och det får vi möjlighet att göra nu när vi säljer äggen under eget namn, säger Runar.

Förhoppningen är att så småningom kunna sälja alla ägg under eget varumärke. Planer finns även på utökning av verksamheten, om satsningen slår väl ut.

- Om marknaden finns där så bygger vi ut, säger Runar.

Samma avkastning som konventionell
Producenterna i Vingulmark tillhör pionjärerna inom den ekologiska äggproduktionen i Norge. Fredrik Fredriksen var en av de allra första äggproducenterna som certifierade sin verksamhet år 2001. Efter en hel del laborerande för att få rätt balans i fodret har man nu lyckats få snurr på produktionen

- I starten var produktionen nere på cirka 17 kilo ägg per insatt höna. Men nu har vi uppnått en produktion där avkastningen är den samma, och ibland till och med lite mer per höna, som för konventionell produktion.

Text: Cecilia Ryegård
Bild: med tillstånd av Vingulmark

2010-04-28