Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kurs i odling av ekologiska oljeväxter

Jordbruksverket bjuder in till en temadag i ämnet hur man bäst odlar ekologiska oljeväxter. Utbildningsdagen är ett steg i Jordbruksverkets kampanj för att underlätta övergången till 100 procent ekologiskt foder. Med den ökande omställningen av ekologiska mjölkgårdar finns det ett växande behov av inhemskt producerat kraftfoder. Oljeväxterna har kommit att bli en nyckelgröda i både ekologisk växtföljd och foderstat.

Den odlare som lyckas med sina ekologiska oljeväxter kan räkna med att göra en bra affär. Producentpriset 2009 var 5,35 kr för Kravgodkända oljeväxter, medan motsvarande konventionella pris låg på 2,22 kr. Ekologisk oljeväxtodling har dock en rad problem, framförallt med etablering och med skadegörare. Temadagens syfte är att öka odlingssäkerheten i ekologisk oljeväxtodling samt delge ny kunskap och nya erfarenheter.

Måndagen den 10 maj kl 9:30-17 på Rantens Hotell i Falköping. Anmälan ska göras senast den 3 maj på jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se under kurser och seminarier.

2010-04-29