Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Inför vårbruket 2010: Intervju med Lantmännens Anneke Svantesson

Många lantbrukare går just nu och bara längtar efter att få sätta ner redskapen i jorden och påbörja årets vårbruk. Vad passar då bättre än att höra efter vad Lantmännens Leading Lady inom området ekologisk spannmål, Anneke Svantesson, har att ge för tips inför årets spannmålsmarknad.
- Vi räknar inte med rekordskörd i år och vi räknar med god efterfrågan, och bra premie i höst, säger Anneke Svantesson.

Anneke Svantesson är gammal i geamet när det gäller handel med ekologisk spannmål och det hon inte vet om den ekologiska spannmålsmarknaden är inte värt att veta. Hon har många års erfarenhet att jämföra med när hon säger:

- Nu är det dynamik i marknaden, efter att ha kravlat länge så har den ekologiska marknaden rest sig och fått ett eget liv.

Medan den konventionella jordbrukssektorn inom många områden varit i kris så har lönsamheten för de ekologiska jordbruken varit fortsatt god och intresset bland landets producenter för att odla ekologiskt har därför ökat i Sverige. KRAV´s statistik visar på en ökning på spannmålsarealen från 60.000 ha till 87.000 hektar under 2009.

- Mycket av de nya arealerna är troligen knutna till djurgårdar. Det ser därför positivt ut för foderbalansen och kanske ger detta också nödvändigt tillskott för utsädesproduktion och tillväxten i livsmedelsmarknaden, är Annneke´s kommentar till siffrorna.

Anneke vill annars varna för sjunkande priser på havre, om mer kommer ut på marknaden. Under skördeåret 2009 odlades stora arealer med ekologisk havre, i såväl Sverige, Finland som England, Tyskland och Danmark och därför finns det ett prispressande överskott.

Odla vete!, det är Lantmännens råd

 - Totalt sett har vi en stor försäljning av svensk ekologisk gryn och foderhavre och vi håller våra marknadsandelar hos kunderna väl. Problemet är att det odlas mer havre än vad vi kan sälja. Det betyder att havreodlingen bör minska med 20-30 % för en bättre balans i marknaden. Tyvärr har odlingen av havre fortsatt att öka och marknaden sväljer inte hur mycket som helst. Vi vill gärna ha grynhavre av sorten Kerstin, men odla med måtta!

Annekes råd inför den kommande odlingssäsongen är annars:

- Det finns risk för dålig övervintring i Mellansverige och vid insådd och omsådd rekommenderar vi i första hand att odla vete, i andra hand korn. Ersätt absolut inte vete med havre!

Under början och mitten av 2000-talet exporterades mer än hälften av den svenska ekologiska spannmålen, främst grynhavre till USA. Efter att den svenska marknadens efterfrågan stigit på ekologiska livsmedel har exporten fått en allt mindre betydelse och under de senaste två åren har Lantmännen inte exporterat någon ekologisk grynhavre alls till den amerikanska marknaden och nu stänger man dörren för vidare export tills vidare genom att avstå från NOP certifieringen för skörd 2010. Orsaken är bland annat förhållandena på den amerikanska marknaden med en svag dollar, ökande odlingsarealer och där den ekologiska försäljningen fortfarande känner av lågkonjunkturen.

Odla Kerstin, om du ska odla grynhavre

 - Vårt beslut är en marknadsbedömning. Vi har också ett mindre exportbehov eftersom vi säljer bra på den nordiska marknaden. Att vi dessutom fick reda på att vår tidigare modell för återcertifiering inte längre är godkänd och att kostnaderna för att nå en certifiering just nu är höga blev en bekräftelse av att vi gjort rätt, säger Anneke,

I dag odlas knappt 1 procent av världens totala jordbruksareal ekologiskt. Anneka Svantesson får avsluta med en spådom om hur den ekologiska produktionen kommer att utveckla sig under de kommande åren:

- Jag tror att det är rimligt att den ekologiska arealen kan uppnå en andel av 10 till 15 procent av världens totala areal.

Text och bild: Cecilia Ryegård

2010-03-31