Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoägg ökade med 24 procent


Under 2009 ökade den ekologiska äggförsäljningen med 24 procent, enligt branschorganisationen Svenska Ägg. Det kan jämföras med en ökning på 5 procent för den totala äggförsäljningen i Sverige.

- Ägg följer den allmänna ekotrenden och vi räknar med att försäljningsutvecklingen är fortsatt positiv, säger Charlotte Norrman-Oredsson, ordförande i Svenska Ägg.

Sammanslaget har den ekologiska äggförsäljningen de senaste två åren ökat med 60 procent. I dagsläget råder ett underskott på ekologiska ägg, men fler producenter är på väg in på marknaden under 2010 och då beräknas marknaden vara i balans

Under 2009 stod den ekologiska försäljningen för 11 procent av den totala äggförsäljningen i Sverige.

2010-04-13