Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Motigt 2009 för norsk ekokonsumtion


En nyligen släppt rapport från norska statens lantbruksförvaltning konstaterar att efter flera år av uppgångar i den ekologiska konsumtionen så minskade den under 2009, mätt i volym. Tack vare ökande priser kan den ekologiska konsumtionen dock behålla en andel på 1,2 procent av den totala livsmedelskonsumtionen i Norge, alltså detsamma som under 2008. Mätt i värde så ökade den ekologiska handeln med 10 procent.

Den norska ekologiska råvaruproduktionen ökade dock. Nu är 4,3 procent av den totala lantbruksarealen ekologisk, 5,6 procent om man räknar in den areal som ligger i omställning. Av den norska äggproduktionen är 5 procent ekologisk, 2,6 procent av mjölken och 0,3 procent av kycklingproduktionen.

2010-03-24