Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sverige ökade snabbast i världen 2009

Preliminära siffror för försäljningen på den ekologiska världsmarknaden pekar mot en ökning på cirka 5 procent. Den amerikanska marknaden, som står för hälften av konsumtionen av ekologiska livsmedel i världen ökade cirka 6 procent. Tyskland som står för cirka en fjärdedel av världsmarknaden ökade strax under 5 procent. Siffror för den brittiska marknaden, som också är en av de största för ekologiska livsmedel gör gällande att ekologiskt ökade med cirka 1 procent. I Danmark blev det ett nollresultat.

Av de indikationer som hittills givits från andra länders försäljning under 2009, så är troligen Sverige ett av de länder i världen som hade den snabbaste ökningen när det gäller den ekologiska försäljningen, då den svenska marknaden ökade med 18 procent. Inget land där konsumtionen nått en något så när hög andel per capita kan visa upp liknande ökning.

Per capita är Danmark det land där invånarna spenderar mest per person, 1315 kronor närmre bestämt. Därefter kommer Schweiz med 1123 kronor. Motsvarande siffra för Sverige är 800 kronor per svensk.

2010-03-25