Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Härjedalsbröd i nordiska
samlingsmontern

BioFach 2010: En lugn men givande affär

Mellan den 17 och 20 februari samlades stora delar av världens aktörer inom den ekologiska branschen på BioFach-mässan i Nürnberg. När de officiella besökssiffrorna offentliggjordes så visade det sig att mässan besökts av cirka 43 500 personer, en minskning med cirka 7 procent, och som även motsvarar minskningen av antal utställare, vilket får betecknas som ett trendbrott efter många år av såväl stigande siffror för såväl besökare som utställare. Tempot var också lugnare än vanligt på årets mässa.

Trotts de sjunkande talen för besökare och utställare så befäster mässan sin ställning som internationell marknadsplats för den ekologiska världen.

Teamet bakom Lantmännens satsning
på BioFach. Utan Enneke Svantesson
på plats skulle mässan inte vara den
samma, i bakgrunden Marcus
Robertsson ansvarig för Vegolia,
Kestutis Opulskis och Modestas
Raukaskas från Lantmännens samarbets-
partner i Litauen
Det är hit man kommer om man vill vara en aktör att räkna med. Som utställare kan bland annat nämnas några av världens största aktörer inom sin bransch: Grain Millers, världens största kvarnföretag på ekologisk spannmål från USA, Hipp (ekologisk barnmat), Arla och Friland (störst på ekologiskt kött). Samtidigt saknas några av de riktigt stora förädlingsföretagen som skulle kunna ge ytterligare tyngd åt mässan, till exempel Nestlé.

- Ett av årets intryck är att i produktväg finns här nästan allt men färdiga måltidslösningar och storkökssektorn är fortfarande underrepresenterade, säger Anders Lennartsson, miljöchef på IKEA och mångårig besökare på BioFach.

Wiveca Persson, vd Magnihill

 Att mässan i år hade färre besökare var inget som bekymrade de utställande företagen. De utställare som Ekoweb hade kontakt med var under lag positiva till den handel och de kontakter som kunde göras. Mässans egen undersökning visade att 89 procent av utställarna var mycket nöjda med årets mässa och räknar med en god efterhandel.

- Vi har redan fått många lovande kontakter och förfrågningar, betydligt fler än vanligt, så här tidigt på mässan. Även om det är lite mindre folk så verkar det som att de som är här, är det för att göra affärer och inte bara titta. För vår del var det nog ett bättre utfall i år, sedan får man se vad som verkligen resulterar i slutförda affärer. Det märks också att vi har flera nya länder på gång, som Indien, säger Wiveca Persson som är vd för Magnihill.

Paul svensson i aktion i tapasbaren

 Nytt för i år är att de nordiska utställarna återfinns på gemensamt område i hall 1, ett arrangemang som de flesta av företagen var nöjda med I en välbesökt tapasbar fanns nordiska stjärnkockar, bland annat Paul Svensson, känd från TV´s Matakuten.

- Det var en lång graviditet men det blev ett stort barn, säger Danmarks exportchef Klaus Bentzen och syftar på det nordiska samarbetet i samlingsmontern. Vi är mycket nöjd över att ha hittat en bra samarbetsform och ytterligare profilera det nordiska. Vi, Sverige, Norge, Danmark och Finland uppfattas ofta som en helhet och samarbete stärker den Nordiska exporten, säger han.

Almnäs bruk deltog för
första gången

Bland de svenska utställarna var uppfattningen att betydligt fler svenska företag borde kunna vara med och att man önskade sig en helhjärtad satsning där större resurser ställs till förfogande för att fler företag ska kunna delta och en tydlig strategi och långsiktighet från Exportrådets sida.
- Sverige ska visst bli det nya matlandet, det gäller tydligen inte ekologiskt. Vi tappar mark. Se bara här på mässan, det är fler finska företag än svenska här, snart kommer det vara fler norska än svenska. De danska företagen får halva monterkostnaden betald. Vi betalar det mesta själva, monterkostnaden är något som avskräcker de svenska företagen. Det är ju här på BioFach de internationella affärerna görs och det är här vi måste vara med och satsa, sade en svensk företagare som vill vara anonym.

Vingulmark firar ordern till Dubai

 Att en satsning på BioFach kan bära frukt är de norska äggproducenterna i företaget Vingulmark ett gott exempel på. I montern firades det med champagne efter att en storaffär till Dubai blivit så gott som klar:

- Vår blivande kund levererar bland annat till sultanen av Dubai, som tydligen gör en storsatsning på att lansera ekologiskt vid hovet, så snart kan vi förhoppningsvis titulera oss hovleverantörer, sade en sprudlande glad Runar Sörli, som är en av Norges största producenter av ekologiska ägg.

I Brasieliens monter var det karnevals-
stämning

 Efter ett år då affärerna även gått trögare i den ekologiska branschen verkar nu handeln var på väg uppåt igen. Den ekologiska försäljningen går ur krisen utan att ha blivit allt för tilltufsad. En preliminär siffra för försäljningsökningen i världen är cirka 5 procent.

Av de indikationer som ges från andra länders försäljning under 2009 från några av mässans mer än 180 seminarier, så är troligen Sverige ett av de länder i världen som haft störst ökning när det gäller den ekologiska försäljningen, då den svenska marknaden ökade med 18 procent. Inget land där konsumtionen nått en något så när hög andel per capita kan visa upp liknande ökning.

Text och bild: Cecilia Ryegård

2010-02-25