Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoweb offentliggör unika siffror: -Den ekologiska marknaden ökade 18 procent 2009

Under Ekoweb´s marknadsseminarium den 27 januari offentliggjordes unika siffror för den svenska försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige under 2009.
Ekoweb kunde visa att den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandel och storhushåll sammanlagt ökade med 18 procent under 2009. Detta kan jämföras med den totala livsmedelsmarknaden i detaljhandeln, som ökade med 4 procent. Totalt står nu ekologiska livsmedel för en andel om 3,1 procent av den tiotala livsmedelsförsäljningen, en ökning med 0,4 procentenheter från föregående år.

Ekoweb förutspådde ökningen
Värdet av försäljningen för ekologiska livsmedel uppskattas till 7,2 miljarder kronor, en ökning med 1,1 miljard.
- Även om procentökningen är betydligt lägre än under rekordåret 2008 så kan man se att de svenska konsumenterna har fortsatt att handla ekologiska livsmedel och marknaden fortsätter att växa med drygt en miljard kronor, trots lågkonjunkturen. Vår prognos för försäljningen, som vi gjorde i januari 2009, då vi förutspådde att försäljningen skulle öka med 20 procent, visade sig stämma ganska bra, säger Cecilia Ryegård som är redaktör för Ekoweb och ansvarig för sammanställningen.
Statistiken grundas på information från ett 100-tal företag i branschen, detaljhandelskedjorna, grossister och återförsäljare.

Hälften från import
Under Marknadsseminariet, som besöktes av många nyckelpersoner inom branschen bland annat Axfood, Skånemejerier, Scan, Exportrådet och en mängd medier, offentliggjordes även helt nya siffror för handeln av ekologiska varor mellan Sverige och övriga länder.
- Ungefär hälften av försäljningen kommer från importerade varor, en stor andel är varor som vi inte kan odla här, som kaffe och bananer. Men vi kan också visa att det finns en import av varor som vi själva skulle kunna odla och framställa, om det fanns tillräckligt med råvara. Samtidigt ska vi inte glömma att vi även har en export av ekologiska livsmedel, säger Cecilia Ryegård.

Prognos 2010: Ökning 8-12 procent
Dagen avslutades med en prognos för försäljningen av ekologiska livsmedel under 2010. Enligt Ekoweb´s beräkningar kommer försäljningen att fortsätta öka i högre takt än för konventionella livsmedel. Om än i lägre takt än 2009.
- Vi gör bedömningen att försäljningen kommer att öka 8-12 procent under 2010. En anledning till att ökningstakten stannar av ytterligare är att invägningen av ekologisk mjölk enligt våra beräkningar inte kommer att öka mer än 8-10 procent under 2010. Mejerivaror står för mer än en tredjedel av den ekologiska försäljningen och den försäljningen kan inte öka mer än man får in ekologisk råvara till mejerierna. Företagen fortsätter att jobba med förädling, men vi ser färre stora produktlanseringar under 2010 totalt sett, säger Cecilia Ryegård.

Missade du marknadsseminariet och vill veta mer om marknaden 2009/2010?
-Hur mycket ökade Coop, Ica, Axfood, BergendahlsGruppen mfl?
-Hur stor andel av kedjornas försäljning är ekologis?
-Hur gick det för Systembolaget?
-Hur mycket importerar vi från Danmark?
-Hur mycket exporterar vi?
Beställ vår skrift!

Kontakta Cecilia Ryegård
0511-24839, 0708-152599
cecilia@agroide.se

2010-01-28