Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danska jordbruksministern visionerar för ekologisk produktion

Den danska jordbruksministern Eva Kjer Hansen inledde det nya årets regeringsarbete med att kungöra att hon tänker satsa på en helt ny vision för den ekologiska sektorn. Ekologin ges högsta prioritet och en handlingsplan ska tas fram, i nära samarbete med branschen och andra involverade parter, för hur man bland annat ska satsa på offentliga inköp och forskning.

- …Regeringen har en målsättning om en fördubbling av den ekologiska arealen till år 2020, och därför vill jag framlägga min vision för hur nivåerna fasthålls, men också för att främja ekologin ytterligare och göra den mer synlig, och varorna med tillgängliga, säger Eva Kjer Hansen.
Källa: Økologisk Jordbrug

2010-01-15