Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Gröna Gårdar expanderar: Allt större efterfrågan på ekologiskt och klimatneutralt hälsokött

Jan Karlsson, vd Gröna Gårdar
(bild: Gröna Gårdar)
Det är nu åtta år sedan Gröna Gårdar startades med sitt unika koncept med enbart grovfoderuppfödda ekologiska köttdjur. Klimat- och hälsodebatten har spelat företaget i händerna och i dag står grundaren Jan Karlsson med ett företag med stora expansionsplaner och en satsning på nya marknader - Vi siktar på storstäderna och vi kommer att genomföra en rejäl expansion under de närmsta åren, säger Jan Karlsson.

Grunden i Gröna Gårdar är Jan Karlssons egen uppfödning av ekologiska köttdjur på gården Bjällansås på Bokenäset i Bohuslän. Köttdjuren som ingår i konceptet föds upp på enbart grovfoder, något som man är ganska ensam om i Sverige.
- Min uppfattning är att djuren ska äta det foder de är skapta för. Med en foderstat på enbart gräs och höensilage får köttet ett högre innehåll av Omega 3 och det naturliga fettinnehållet blir av bättre kvalitet. Detta leder i sin tur till ett godare och nyttigare kött, säger Jan Karlsson.

Sensationella resultat
Belägg för sitt påstående har Jan Karlsson eftersom köttdjuren på Bjällansås ingått i flera studier genomförda av SLU i Uppsala där det konstaterats högre halter av Omega 3 i köttet från de enbart grovfoderuppfödda djuren.
- Resultatet var sensationellt. Skillnaden kan vara så stor som upp till fyra gånger säger Jan Karlsson.

Varje djur sålt innan slakt
Sedan Gröna Gårdars start har marknadsutvecklingen och efterfrågan varit stadigt stigande. Försäljningen har ökat mellan 30 och 50 procent per år. Varje djur är sålt innan slakt och efterfrågan är högre än tillgången.
- Nu känns det som att marknaden är på väg att lossna ordentligt. Därför gör vi en satsning på det här och bygger upp en marknads- och försäljningsavdelning för en professionell försäljningsorganisation, säger Jan Karlsson.
I dag kan köttet köpas främst i västra Sverige men leveransområdet är på väg att utökas:
- Vi är på väg till storstäderna eftersom det är där vi ser att den största potentialen finns, säger Jan.

Höjer producentpriset
Gröna Gårdar har sin egen avräkningslista som i dagsläget är 11 kronor, inklusive KRAV-tillägget, utöver Swedish Meats grundnotering. Inga avdrag görs för feta djur, däremot om djuren är magra.
- Vi har vår egen marknad och våra egna priser. Kvalitet kommer att betala sig allt bättre. De signaler vi får gör att jag är övertygad om att vi kommer att kunna ta ut ännu bättre betalt för köttet och därmed kunna höja betalningen till våra producenter, säger Jan.
I år slaktas cirka 700 nöt och lika många lamm från ett 20-tal uppfödare från Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Slaktvolymen beräknas öka rejält inom den närmsta tiden.
- Hur mycket vågar jag inte säga, men att det kommer bli betydligt mer, det är jag säker på. Vi har flera nya producenter på väg in och vi behöver fler, fastställer Jan.
Några av kriterierna för att få leverera djur till Gröna Gårdar är att produktionen är KRAV-certifierad och att kraftfoder är helt uteslutet ur foderstaten. Enda undantaget är till kalvar från mjölkproduktion. Då accepteras kraftfodergiva som substitut för mjölken. Slakten sker på Dahlbergs slakteri i Brålanda eller på Swedish Meats anläggning i Skara:
- Ännu så länge. När Skara stänger nötslakten så ökar vi slakten i Brålanda och börjar på ytterligare något slakteri i närområdet, så den affären är förlorad för Swedish Meats, säger Jan.
Jörgen Holmberg levererar djur till Gröna Gårdars koncept sedan två år tillbaka:
- Det viktigaste och svåraste med produktionsmetoden är att avgöra djurens slaktmognad och skicka rätt djur till slakt. Det kräver både känsla och ett tränat öga, säger han.

Jörgen Holmberg en av Görna Gårdars
KRAV-producenter

Klimatneutralt nötkött
På senare tid har Gröna Gårdar kunnat lägga till ett ytterligare försäljningsargument i marknadsföringen av köttet:
- Med den här produktionsmetoden blir inte nötköttet någon energifråga eftersom det är klimatneutralt, säger Jörgen Holmberg och Jan Karlsson instämmer:
- Djuren äter enbart gräs och ingår därmed inte i samma näringskedja som vi människor. Jag är övertygad om att den nötköttsproduktion som finns kvar i Sverige och Europa inom 10 år bedrivs enligt den här modellen. Något annat kommer vi inte att ha råd med när energin blir dyrare.

 

Text och bild: Cecilia Ryegård

2010-01-13