Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV-producenterna flyttar från Scan till Ugglarp

När avtalen löpte ut med Scans KRAV-producenter stod det klart att alla, utom en, lämnar Scan för att slakta grisarna hos Danish Crown-ägda KLS Ugglarp i stället. Scan förlorar därmed 15 000 KRAV-godkända grisar av en slakt på totalt 17 000. Anledningen till producenternas beslut att byta slakteri var bättre betalning och missnöje med Scans sätt att hantera KRAV-affären. För Scans del kommer beskedet olyckligt eftersom man tidigare i höstas beslöt att sätta tillbaka KRAV-märkningen på förpackningarna efter ett kritiserat beslut att enbart märka köttet med Scan Ekologiskt.

- Det är mycket tråkigt att vi tappar KRAV-producenterna. Vi förlorade budgivningen om grisarna och nu får vi inventera KRAV-affären, vad vi tror om utvecklingen och hur vår tillgång och efterfrågan ser ut och agera utifrån det. Men jag vill poängtera att vi fortsätter att satsa på KRAV och ekologiskt, det är ett framtidssegment. Vi kommer att göra stora ansträngningar för att få fram de volymer vi behöver, säger Magnus Lindholm som är vice vd för Scan.

Danish Crown är genom Friland störst i världen på ekologisk grisslakt och tar från vecka 1 nästa år över i stort sett 80 procent av slakten av landets KRAV-grisar.

- Det ligger i vår strategi att jobba med koncept och KRAV är ett mycket viktigt koncept på marknaden med stora möjligheter. Vi ser en betydligt större potential i detta och räknar på sikt med att det blir ännu fler KRAV-grisar. Vi räknar med att ha full avsättning för KRAV-grisarna på den svenska marknaden men att vi har Friland i ryggen betyder att vi har alla kontakter för en europeisk försäljning om efterfrågan stagnerar på hemmamarknaden vilket gör att vi kommer att kunna betala bra för grisarna och vara en trovärdig partner för KRAV-producenterna även i framtiden, säger Johan Andersson som är vd för KLS Ugglarps.

2010-02-01