Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Invägningen av ekologisk mjölk ökade med 13 procent

Under årets första tio månader ökade invägningen av ekologisk mjölk med nästan 13 procent, det visar den senaste strukturrapporten från Svensk Mjölk. Andelen ekologisk mjölk av den totala mjölkinvägningen ökade till 8 procent. Att andelen ökar beror inte enbart på att den ekologiska produktionen ökar, utan även på att den konventionella mjölkproduktionen minskade med 1,3 procent under samma period. Mest ekologisk mjölk produceras i Västmanlands, Uppsalas och Stockholms län. De ekologiska gårdarna levererade i snitt 487 ton, vilket betyder att de ekologiska mjölkföretagen i genomsnitt är något större än de konventionella.

2010-01-21