Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Amerikanska konsumenter fortsätter handla ekologiskt

I en nyligen genomförd konsumentstudie där 1000 amerikaner intervjuats om sina köpvanor för att få en förhandsprognos om vad som kan förväntas av den ekologiska försäljningen inför 2010. Trenden är ”Back to Basic” och att konsumenterna troligen kommer att äta mer frukt, grönsaker och obearbetade livsmedel.

Av de tillfrågade svarade mer än hälften att de kommer att välja ekologiska produkter i högre utsträckning än tidigare. Undersökningen konstaterar att en företagsstrategi med ökat fokus på produktion av ett bredare sortiment av hälso- och natur produkter.

Undersökningen visar också att de amerikanska konsumenterna söker vägar att handla billigare ekologiska produkter. Intresset för lokalproducerad mat är också på väg upp. Konsumenterna ökar sina inköp i gårdsbutiker. Vid rangordning ansåg de tillfrågade amerikanska konsumenterna att processade livsmedel var viktigast att handla ekologiskt, följt av mjölk, kött och chark, barnmat, ost och ägg. Att handla ekologiskt öl och vin tyckte man var minst viktigt.

Källa: Organic-market.info

2010-02-10