Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sämre lönsamhet för danska ekoproducenter

Från år 2007 till år 2008 sjönk omsättningen för de ekologiska mjölkproducenterna med över 600 000 svenska kronor, eller 78 procent. Rörelseresultatet blev i snitt 175 000 svenska kronor per besättning. Det visar siffror från Dansk Statistik. Tappet föklaras bland annat med att investeringskostnaderna ökade med 80 procent. Många ekologiska mjölkproducenter har investerat i dyr teknik som mjölkrobotar och stallar till fler djur samtidigt som det blev dyrare att låna. Men detta är inte hela förklaringen, priserna på produkterna har inte ökat i samma takt som kostnaderna.

För de ekologiska spannmålsodlarna var resultatet 2008 i stort sett oförändrat mot föregående år. Den genomsnittliga ekologiska spannmålsodlaren gick back med 4000 svenska kronor. Den största delen av de ekologiska spannmålsodlarna arbetar deltid med odlingen och hämtar sin inkomst från arbete utanför lantbruket.

Antalet ekologiska jordbruk steg i Danmark med 10 procent under perioden till 1 980 stycken

Källa: Økologisk Landsforening

2009-10-22