Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

 

Ekowebs marknadsseminarium: Svensk ekomarknad ökade 36 procent 2008

När Ekoweb presenterade sin unika sammanställning av den svenska ekologiska livsmedelsförsäljningen 2008, stod det klart att försäljningen ökat med 36 procent. Värdet på den svenska ekologiska livsmedelsförsäljningen har ökat från 4,5 miljarder 2007 till cirka 6,1 miljarder 2008. Totalt omsatte den svenska livsmedelsförsäljningen ca 180 miljarder kronor under året, vilket betyder att den ekologiska försäljningen stod för en andel om ca 3,4 procent.

Cecilia Ryegård
-Den statistik vi presenterar har vi kommit fram till genom intervjuer med VD, marknadschef, miljöchef eller annan ansvarig på företagen och är siffror på vad som säljs från hyllan. Vi vill ge marknaden en tidig bild av försäljningen 2008 samt en tidig prognos för 2009. Det tror vi är nödvändigt för företagen i branschen, säger Cecilia Ryegård som är redaktör för Ekoweb.

Enligt Ekowebs beräkning står detaljhandeln för ca 80 procent av försäljningen och storhushåll/offentlig sektor för resterande 20 procent. ICA och Coop säljer tillsammans ungefär två tredjedelar av alla ekologiska livsmedelsprodukter inom detaljhandeln. Ica rapporterar en ökning av försäljningen med 50 procent under 2008 medan Coop ökade ca 40 procent. Ekoweb gör bedömningen att de båda kedjorna säljer ekologiska livsmedel för ungefär 1,5 miljarder svenska kronor vardera.

Kerstin Lindvall, miljöchef ICA

 -Ekologiskt är den kategori i sortimentet som ökat mest under året. I love eco är ett av våra absolut starkaste varumärken, säger Kerstin Lindwall. Även Rättvisemärkt ökar kraftigt, men från mindre volymer.

-Coop Konsum har en ekologisk försäljningsandel på 9 procent, vilket är mest i Europa, säger Mikael Robertsson som är miljöchef hos Coop.

Axfood ökade sin försäljning med 63 procent och sålde ekologiskt för sammanlagt ca 0,5 mdr kronor under året.

-På grund av det stora intresset för ekologiskt satsade vi på ett eget ekologiskt varumärke under året: Garant Ekologiska Varor. Vi ville utöka antalet varor på marknaden och presentera produkter till ett rimligt pris, säger Ingmar Kroon som är informationschef på Axfood. 

Bergendahlsgruppen, med butiker som bland annat Citygross, mer än dubblerade försäljningen, inte enbart på grund av ökad satsning på sortimentet, utan även på grund av att kedjan etablerade flera nya butiker under året.

Till detaljhandeln räknas även Systembolaget, som sålde ekologiskt för ca 0,5 mdr kronor under 2008, vilket är en ökning med ca 47 procent.

En stor bidragande orsak till den stora ökningen under 2008 är att två av de tre största detaljhandelskedjorna lanserade egna ekologiska varumärken under året: ICA lanserade I love eco och Axfood Garant Ekologiska Varor. Detta ledde till ett stort antal nya produkter på marknaden och massiva kampanjer som satte ekologiskt i fokus.

En betydande produktutveckling skedde också bland de större tillverkarna och förädlarna, tillexempel hos Axa, Ugglarps, Finax och Familjen Dafgård.

Prenumerationssystemen står för ca 0,1 miljard kronor av den totala ekoomsättningen på 6,1 miljarder kronor. En liten, men mycket expansiv bransch där de tre största företagen visar ökningar på mellan 30 och 70 procent och totalt levererade nästan 10 000 lådor per vecka till prenumeranter runt om i Sverige.

Företrädare för bland annat Axfood, Scan, Vara lagerhus, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapen, KRAV, Ekologiskt Marknadscentrum, LRF, LRF-konsult och Provinsbanken var representerade under dagen.

 

 

2009-02-05